<< Главная страница

ЗВОРОТНI ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2609


ЗВОРОТНI ДIСЛОВА. Обсяг поняття «зворотне дiєслово» та спiв-вiдносного з ним поняття зворотна форма дiєслова» тлумачиться неоднаково, що пов'язане з рiзним розумiнням категорiï стану. Поширеним є погляд, згiдно з яким зворотнi дiєслова — це всi дiєслова з постфiксом (часткою) -ся незалежно вiд походження та значення стану. За вираженням рiзних вiдношень дiï до ïï субєкта та обєкта видi-ляються такi типи зворотних дiєслiв:
1) власне-зворотнi — виражають дiю, спрямовану на дiяча:
умиватися, голитися, взуватися',
2) взаємно-зворотнi — позначають дiю, виконувану двома чи
кiлькома особами, кожна з яких є одночасно суб'єктом i
обєктом: зустрiчатися, змагатися, цiлуватися;
3) загально-зворотнi — найчастiше позначають внутрiшнiй стан
людини: турбуватися, журитися, сердитися;
4) непрямо-зворотнi — позначають дiю, здiйснювану у власних
iнтересах, обєкт дiï виступає у функцiï
непрямого додатка або й зовсiм вiдсутнiй: збиратися, листуватися,
запастися,
5) активно-безобєктнi — позначають дiю як характеристику
субєкта: собака кусається, шипшина колеться;
6) пасивно-якiснi — позначають дiю, якоï може зазнавати
субєкт через своï особливi властивостi: скло
бється, тканина мнеться. Дiєслова зазначених семантичних
груп утворюються вiд незворот- них перехiдних дiєслiв. У
деяких дiєсловах, утворених вiд неперехiдних, постфiкс -ся
утворює безособове значення: дихається, живеться,
спиться.
дiєслова, якi без постфiкса -ся не вживаються: смiятися, намагатися, пишатися, сподiватися, вагатися, сумнiватися, старатися.

ЗВОРОТНI ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2609


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация