<< Главная страница

Звертання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2725


ЗВЕРТАННЯ. Звертанням називаються речення, вираженi iменни-ками у кличному вiдмiнку. Це слово або словосполучення, що нази-ває того, до кого звернена мова. Не для слави — для вас, моï браття, я свiй скарб найдорожчий ховав… «(Леся Украïнка). Звертання може бути поширеним i непоширеним. Поширеним воно буває тодi, коли має при собi узгодженi й неузгодженi означення, прикладки та iншi слова, з ними зв'язанi — поширене: Про майбутнє моє здогадуйся, Радуйся, ниво моя високосна. Радуйся!» (А. Малишко). Звертання може стояти на початку, в серединi i в кiнцi речення. Пiсля звертання, що стоïть на початку речення, ставиться кома або знак оклику: Тзлубко мила, не журись, Ти сльози, мамо, зiтри…» (А. Малишко); Мово рiдна! Ти ж-як море безконечна, могутня, глибинна» (С. Плачинда). Вигуки о, ой, що стоять перед звертанням, комою вiд нього не вiдокремлюються, бо вони виступають у значеннi частки: Ой Тарасе, що з тебе буде?»(С. Васильченко). Звертання, що стоять у серединi речення, видiляються комами з обох бокiв: Чуєш ти мене, друже i боате. Всiм я руку в путi подаю, щоб умiли ми завжди стояти За народ, За Вiтчизну свою» (А. Малишко)
Перед звертанням, що стоïть у кiнцi речення, ставиться кома, а пiсля нього той роздiловий знак, який потрiбний за змiстом речення: Тож такою i будь вiчно, мово рiдна! (С. Плачинда). Звертання у структурi простого речення є нечленованими речен-нями.

Звертання orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2725


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация