<< Главная страница

ЗАКIНЧЕННЯ (ФЛЕКСIЯ) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2498


ЗАКIНЧЕННЯ (ФЛЕКСIЯ) — кiнцевий змiнний морф, що додається до основи слова. Це майже виключно словозмiннi засоби.
Властивостi закiнчення:
1. Закiнчення — змiнна частина слова. Отже, це не обов'язковий
морф у словi.
2. На вiдмiну вiд префiксiв i суфiксiв, закiнчення у простому словi
тiльки одне.
3. Закiнчення, як правило, виконує формотворчу функцiю (за
винятком випадкiв, типу хворий -хвора, Олександр — Олександра,
золото-золотий i под.).
4. За фонетичною будовою закiнчення бувають одно-, дво- i три-
фонемними.
5. Закiнчення може бути субстанцiальним i нульовим. Нульове закiнчення
можливе лише у вiдмiнюваних словах (лiс, рух, стань, дай, читав).

ЗАКIНЧЕННЯ (ФЛЕКСIЯ) orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2498


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация