<< Главная страница

ВСТАВЛЕНI РЕЧЕННЯ (КОНСТРУКЦI&IUML;). orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2699


ВСТАВЛЕНI РЕЧЕННЯ (КОНСТРУКЦIÏ). Це частина висловлення, особливим чином спiввiднесена з iншими його частинами. Цi конст-рукцiï передають додатковi повiдомлення, роблять побiжнi зауваження до висловлюваного. Наприклад: Iван Кочерга пише тут «Фею гiркого мигдалю» (музику до пєси написав житомирянин В. Косенко). Майстри часу»,».Алмазне жорно…» (В. Шевчук). Залежно вiд того, як вставленi конструкцiï вимовляються, вони видiляються з обох бокiв комами, тире або дужками:
1) якщо вставлене речення вимовляється майже таким тоном, як i
основне, то воно видiляється з обох бокiв комами: Коли Сашко
думав про матiр, а вiн тепер думав про неï майже постiйно, вiн
нiби стояв на гарячому пружному вiтрi» (В. Дрозд);
2) якщо вставлена конструкцiя вимовляється пiдвищеним тоном, то
вона видiляється з обох бокiв тире: Климко став навколiшки,
припав до води — холодна та добра! — тодi вмився i
втерся галстуком од матроски» (Г. Тютюнник);
3) найчастiше вставленi слова чи речення вимовляються пони-женим тоном.
Тодi вони видiляються дужками або iнодi кома-ми з тире: Скажу я,
люди добрi, й вам (до казки приказка годиться хоч i панам): не плюй
в колодязь: пригодиться води напиться (Л. Глiбов). В дужки можуть
братися й окремi слова: Це завдання виявилось (по сутi) дуже важким.

ВСТАВЛЕНI РЕЧЕННЯ (КОНСТРУКЦI&IUML;). orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2699


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация