<< Главная страница

ВИДОВА ПАРА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2576


ВИДОВА ПАРА-це словоформи, що характеризуються спiльнiстю лексичного значення, вiдрiзняються одна вiд одноï граматичним зна-ченням виду i звязанi мiж собою похiднiстю: одна словоформа ста-новить собою твiрну базу, а друга — похiдна вiд неï: писати-пiдписа-ти, пiдписати — пiдписувати, пiдписувати-попiдписувати. В украïнськiй мовi є дiєслова, що мають форми тiльки одного виду -недоконаного (поважати, переслiдувати, залежати) або докона-ного (схаменутися, знепритомнiти, зурочити)', є дiєслова, в яких значення доконаного i недоконаного виду збiгаються в однiй формi (наслiдувати, телеграфувати). Дiєслова доконаного виду мають тiльки форми минулого i простого майбутнього чагу (прочитав, прочитаю); дiєслова недоконаного виду мають форми минулого, теперiшнього, складного i складеного майбутнього (читав, читаю, читатиму, буду читати).

ВИДОВА ПАРА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2576


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация