<< Главная страница

Видоутворення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2578


ВИДОУТВОРЕННЯ в украïнськiй мовi буває двох рiзновидiв: утворення форм доконаного виду вiд недоконаного (писати- написати) i утворення форм недоконаного виду вiд доконаного (написати-напису вати, переказати — переказувати). Способи видоутворення:
1) префiксацiя (в'янути — завянути, рятувати-врятувати, вчитись
— провчитись)',
2) суфiксацiя (лишати-лишити, ступати — ступити, запитувати
— запитати, розкрити — розкривати);
3) наголос (скликати — скликати, виносити — виносити,
вимiряти — вимiряти);
4) суплетивацiя (ловити-пiймати, говорити-сказати, брати —
взяти). У деяких дiєсловах додатковим засобом видоутворення
є чергу-вання голосних (зачiпати — зачепити, стирати
— стерти) i приго-лосних (скоротити — скорочувати, скакати-
скочити, заготовити -заготовляти). Кожне дiєслово має
граматичне значення доконаного чи недоко- наного виду, але не кожне
дiєслово має видову пару. В сучаснiй ук-раïнськiй
мовi є одновидовi та двовидовi форми. Приклади одновидо- вих
дiєслiв доконаного виду: стрепенутися, заблудитися,
схаменутися; одновидовi дiєслова недоконаного виду:
побоюватися, вимагати, заважати, зневажати. Крiм того, iснують ще
двовидовi дiєслова. В останнiх вид визна-чається
контекстом: лiквiдувати, асигнувати, розслiдувати та iн.

Видоутворення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2578


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация