<< Главная страница

ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ДОДАТОК orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2695


ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ДОДАТОК. 1) Вiдокремлюються додатки, що' починаються словами крiм, окрiм, опрiч, за винятком, на вiдмiну вiд. На письмi вони видiляються з обох бокiв комами. Наприклад: Всi, за винятком Войчука. здивовано дивилися на шкiпера (М. Трублаïнi); За винятком баби Ооишки. малий Чiпка нiкого не любив (П. Мирний). Але зауважимо, що додаток, виражений iменником з прийменни-ком замiсть, переважно не вiдокремлюється: «В кутку пiд божницею замiсть стола стояла вузесенька при- мостка на чотирьох паколах, убитих в землю» (П. Мирний). Однак, якщо такий додаток виражений неозначеною формою дiєслова, вiн вiдокремлюється: Дорогу до кращих результатiв запиняє нам та ж сама темнота молдуван, бо, замiсть помагати нам у боротьбi, вони шкодять ïй, причиняються до розповсюдження фiлоксери (М. Коцюбинський). Див. також ВIДОКРЕМЛЕНI КОНСТРУКЦIÏ.

ВIДОКРЕМЛЕНИЙ ДОДАТОК orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2695


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация