<< Главная страница

ВIДОКРЕМЛЕНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2697


ВIДОКРЕМЛЕНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Вiдокремленими називаються другоряднi члени, видiленi в реченнi для посилення ïхнього змiсту i значення. Це один iз видiв ускладнення речення. Умови вiдокремлення членiв речення:
1) набуття другорядним членом речення додаткового до основного
значення, наприклад: Стривоженi свiтлом, звiрята заворушилися,
збилися в одну купку (О. Донченко) — додаткове значення
— обставинне (причини), головне-означення;
2) бажання мовця видiлити, актуалiзувати член речення шляхом змiни
порядку членiв речення, наприклад: Млiє даль, волога i
блакитна (В. Сосюра);
3) обтяженiсть члена речення залежними вiд нього словами, на-приклад:
Старий пiдводиться /, не прощаючись, iде, зникає десь внизу за
курганом (О. Гончар);
4) неможливiсть деяких членiв речення утворювати звичайне пiдрядне
словосполучення з провiдним членом речення, на-приклад: Гоодий i
волелюбний, вiн нагадував сокола(А. Шиян). Вiдокремлюватися можуть:
означення (див. ВIДОКРЕМЛЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ), додатки (див. ВIДОКРЕМЛЕНИЙ
ДОДАТОК), обставини
(див. ВIДОКРЕМЛЕНА ОБСТАВИНА), прикладки (див ВIДОКРЕМЛЕНА ПРИКЛАДКА). У вимовi при вiдокремлених членах речення робиться iнтонацiйна пауза; на письмi вони видiляються комами.

ВIДОКРЕМЛЕНI ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2697


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация