<< Главная страница

ВIДНОСНI ПРИКМЕТНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2587


ВIДНОСНI ПРИКМЕТНИКИ — називають ознаку не прямо, а через ïï звязки, вiдношення з рiзними предметами, ознаками та дiями. Характер вiдношень, що виражається вiдносним прикметником, рiзний, це може бути ознака за матерiалом (кам'яний), призначенням (дитяча кiмната), властивiстю (щоденнi заняття) тощо. За походженням вiдноснi прикметники подiляються на:
1 ) вiдiменниковi (нiч — нiчний, хiмiя — хiмiчний)',
2) вiддiєслiвнi (читати — читальний, добувати —
добувний);
3) вiдприслiвниковi (учора-учорашнiй, щодня — щоденний);
4) похiднi, утворенi вiд прийменниково-iменникових конструкцiй (мiж вузами-
мiжвузiвський, пiд землею — пiдземний);
5) похiднi, утворенi вiддiєслiвно-iменникових словосполучень
(переганяти нафту- нафтоперегiнний, мiряти воду-водомiрний).

ВIДНОСНI ПРИКМЕТНИКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2587


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация