<< Главная страница

ВИД ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2574


ВИД ДIСЛОВА — граматична категорiя, що характеризує дiю i стан з погляду ïх тривання, становлення, розгортання або цiлiсностi, результативностi, завершеностi в часi. Вид — одна з основних кате-горiй дiєслова у словянських мовах. Залежно вiд характеру протiкання дiï в часi розрiзняють два види дiєслова: доконаний i недоконаний. Дiєслова доконаного виду означають дiю з вказiвкою на ïï обме-женiсть у часi, на ïï завершенiсть у минулому або майбутньому, на ïï результативнiсть: прийти, виконати, доручив, завершить, переко-нають, почув. Дiєслова недоконаного виду означають дiю без вказiвки на обме-женiсть ïï тривання, на ïï завершенiсть: читати, переказувати, вiдпо- , доганяв, допомагатиме, плекають.
Категорiя виду е загальнодiєслiвною: вона властива всiм дiєслiвним формам (вiдмiнюваним i невiдмiнюваним). Засобом вираження граматичного значення виду є не флексiя, а структура основи, а саме: префiкси: нести (недоконаний вид) — принести (доконаний); А суфiкси: гримати (недок.) — гримнути (док.); виховати (док.) — виховувати (недок.); чергування звукiв у коренi: називати (недок.) — назвати (док ), збирати (недок.)-зiбрати (док.); наголос: виносити (док.) — виносити (недок.), виходити (док.) — виходити (недок.); суплетивацiя: брати (недок.) — взяти (док.), говорити (недок.) — сказати (док.). Дiєслова недоконаного виду вiдповiдають на питання що робити? Дiєслова доконаного виду — на питання що зробити? Форми доконаного i недоконаного виду становлять видову пару, чи видову кореляцiю.

ВИД ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2574


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация