<< Главная страница

УЗАГАЛЬНЮЮЧI СЛОВА ПРИ ОДНОРIДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2886


УЗАГАЛЬНЮЮЧI СЛОВА ПРИ ОДНОРIДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ. Такими словами бувають компоненти речення, якi виконують об'єднуючу функцiю по вiдношенню до однорiдних членiв: Все зникло, наче в казцi: мiсто, гори, поле, гай (Леся Украïнка). Узагальнюючим може бути будь-який член речення:
1) пiдмет: Усе було: сучаснi й давнi пiснi, вiдомi й записанi Нечуєм-Ле-
вицьким, журливо-лiричнi та з вогнем, з дригом» (. Ко-
лодiйчук);
2) присудок: Довкола життя вирувало: росло, цвiло, спиналося до сонця
(журн.);
3) означення: Усякi дерева були в саду: молодi й старi, знайомi i
незнайомi, високi й низькi (журн.);
4) додаток: Вона мала трьох синiв: Iвана, Павла i Василя»‘,
5) обставина: Скрiзь: i у хатi, i на подвiр'ï, i у коморi був
порядок». При узагальнюючих словах можуть вживатися слова:
наприклад, а саме, як-от: Ми знаємо багато людських чеснот,
наприклад: добро, любов, самопожертва заради iншого. Роздiловi знаки
при узагальнюючих членах речення
6. Якщо узагальнююче слово стоïть пiсля однорiдних членiв ре-
чення, то перед ним ставиться тире: Сонце, лiси, поля, води, повiтря
— все це святиня, яку маємо берегти, а не нищити,
топтати (. Колодiйчук);
7. Якщо узагальнююче слово стоïть перед однорiдними члена-ми
речення, то пiсля нього ставиться двокрапка: Всi ïï (весну)
щиро кохають: i люди, i пташки, i дерева, i комашки, i нiжна
травиця» (П. Гай);
8. Якщо однорiднi члени речення йдуть за узагальнюючим сло-вом, але
речення ними не закiнчуються, то пiсля узагальнюючого слова
ставиться двокрапка, а пiсля однорiдних членiв-тире: Все навколо:
дерева, птахи, люди-сповнене весняноï, пружноï,
нестримноï сили (В. Собко).

УЗАГАЛЬНЮЮЧI СЛОВА ПРИ ОДНОРIДНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2886


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация