<< Главная страница

ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2884


УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ. Це односкладне речення, дiя якого стосується узагальненоï особи, а головний член вира-жений дiєсловом 2-ï особи — зрiдка — в iнших особових формах: Боïшся вовка — не йди до лiсу (Нар. тв.). У цих реченнях дiя, стан, ознака сприймаються узагальнено, як характернi для будь-якоï особи. Узагальнено-особовi речення виражають:
1) загальне положення, висновок, що стосуються всiх людей безвiдносно
щодо мiсця i часу: Що посiєш, те й пожнеш»(Нар. тв.);
2) настроï, переживання, думки: Трапляється так, що сидиш
помiж iнших, наче й друзi, але нiчого спiльного з ними не
маєш» (Я. Мельник). Головний член узагальнено-особових
речень може виражатися:
3) дiєсловом у формi 2-ï особи однини i множини теперiшнього
або майбутнього часу: Хочеш мати, треба дбати;
4) дiєсловом у формi 2-ï особи однини i множини наказового
способу: За край рiдний iди смiливо в бiй-,
5) дiєсловом у формi 1-ï особи множини теперiшнього або май-
бутнього часу дiйсного способу: Що маємо — не
дбаємо, а втративши — плачем;
6) дiєсловом у формi 3-ï особи множини: Решетом воду не
носять (Нар. тв.);
7) формою чоловiчого роду минулого часу дiйсного способу: «Цiлив у
ворону — попав у корову» (Нар. тв.). Узагальнено-особовi
односкладнi речення вiдрiзняються вiд оз-начено-особових речень
вказiвкою на узагальнення особи i, як пра-вило, є повними
односкладними реченнями.

ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2884


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация