<< Главная страница

ТранскрипцIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2418


ТРАНСКРИПЦIЯ — це спецiальний спосiб запису мовлення, з допомогою якого якнайточнiше передається вимова звукiв. Звичайне письмо часто не вiдображає реальноï вимови звукiв. Наприклад, у словi кузня приголосний [з'] вимовляється мяко, а на письмi ця вимова не позначається, у слова легко дзвiнкий [г] оглушується у вимовi пiд нпливом наступного глухого [к], а на письмi це оглушення не вiдображається. Транскрипцiєю користуються тодi, коли виникає потреба точно передати вимову кожного звука: [гоулубка], [сон'ц'а], [здайец':а], [сц'iдити]. У транскрипцiï використовують букви украïнського алфавiту, а також рiзнi додатковi розрiзнювальнi знаки (наголос, знак мякостi ['], довгота звука [:], паузи [/] i iн.).

ТранскрипцIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2418


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация