<< Главная страница

СуфIкс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2564


СУФIКС (вiд лат. suffixus — пiдставлений) — морф, що стоïть пiсля кореня, але перед флексiєю i служить для творення нових слiв або окремих форм: вишня — вишневий; синiй — синити, синiти; стукати — стукнути. Властивостi суфiксальних морфiв:
1. За фонетичною будовою суфiкси бувають одно- i полiфонемни-
ми (писала, гостювати).
2. Суфiкси виконують словотворчу i формотворчу функцiï.
3. Суфiкс може змiнювати належнiсть слова до певноï частини мови
(радий-радiсть, чабан-чабанувати).
4. Кожна частина мови має своï специфiчнi суфiкси (-ар, -
аль, -тель, -iй — iменниковi; -н-, -ов-, -ян-, -лив
прикметниковi i т.iн.).
5. За кiлькiстю суфiкси -найчисленнiший розряд морфiв. Попов-нюються
суфiкси за рахунок перерозкладу i за рахунок запозичення iншомовних
морфiв (-ник, -лив-, -янськ-; -атор, Iчн, -ичн-).

СуфIкс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2564


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация