<< Главная страница

СТИЛIСТИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2926


СТИЛIСТИЧНI НОРМИ — це норми вживання в тому чи iншому функцiональному стилi властивих йому мовних засобiв. Порушення стилiстичних норм, як правило, вiдбувається внаслi-док використання в одному функцiональному стилi мовних засобiв, що характернi для iншого стилю, наприклад, зловживання лексикою i фразеологiєю дiлового стилю (канцеляризмами) або спецiальними термiнами в текстах ненаукового характеру (не диференцiювати, а РОЗРIЗНЯТИ — в розмовному стилi). Невмотивоване вживання нелiтера- турноï лексики (дiалектизмiв, просторiчних слiв), стилiстично невиправдане вживання експресивних засобiв, що створює зайву, iнколи фальшиву емоцiйнiсть (море дуже глибоке, а не глибоченне море — в науковому стилi).

СТИЛIСТИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2926


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация