<< Главная страница

СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2416


СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ. Украïнська мова — одна з наймилозвучнiших мов свiту, i збiг кiлькох приголосних ïй невластивий. Тому й вiдбувається спрощення в групах приголосних, тобто втрачається один iз звукiв таких груп. Найпоширенiшi спрощення в таких групах приголосних: стн -*” -сн-: честь — чесний, радiсть — радiсний, вiсть — вiсник, свист — свиснути. 22
У запозичених словах орфографiчно спрощення вiдсутнє, хоч у нимовi воно може вiдбуватися: контраст — контрастний, баласт баластний. Тiльки ;у вимовi вiдбувається спрощення у словi шiстнадцять [шiснадц'ат']. -здн* -эн-: пiзно (рос. поздно), поïзд — поïзний, проïзд-проïзний. -стл- -сл-: щастя — щасливий, стелити — слати, користь — корисливий. Спрощення не сталося в словах: кiстлявий, хвастливий, пестливий. -ждн- -” -жн-: тиждень — тижня, тижневий, кожний (рос. каждый). -сл н- — -сн-: ремесло — ремiсник, масло — масний. -рдц- -* -рц-: серденько — серце. -скн* -сн-: тиск-тиснути, блиск-блиснути, трiск- трiснути. У словах тоскно i випускний спрощення немає. -стiсл* скл: скло (рос. стекло). -зкн> -зн-: бризкати — бризнути, брязкiт — брязнути. Вiдбувається спрощення тiльки у вимовi в запозичених словах, утворених за допомогою суфiксiв -ськ- i -ств(о)-: iнтелiгентський [iнтел'iгєнс'киï], референтський [референс/киï], агентство [агенство]. Спрощуються в групах приголосних переважно [д], [т], [л], [к].

СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2416


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация