<< Главная страница

СПОСIБ ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2653


СПОСIБ ДIСЛОВА — граматична категорiя, яка виражає вiдно- шення дiï, названоï дiєсловом, до дiйсностi з боку мовця. Спосiб — граматичний засiб вираження модальностi. В украïнськiй мовi iсну-ють рiзнi способи вираження модальностi: iнтонацiя, спецiальнi мо-дальнi слова, частки. Граматичне значення способiв дiєслова виводиться з ïх мов-леннєвого вживання, що передбачає наявнiсть мовця (субєкта), мовлення якого включає не лише повiдомлення, але й оцiнку цього повiдомлення як бажаного, можливого, передбачуваного. Усе це передає субєктивне ставлення мозця до дiï. У сучаснiй украïнськiй мовi розрiзняється три способи дiєслова:
1) дiйсний (Мати лагiдно поглянула на Миколу)]
2) умовний (Мати лагiдно поглянула б на Миколу),
3) наказовий (Поглянь на мене лагiдно).
Iнколи до них додають ще бажальний (на позначення ввiчливо висловленого побажання: Хотiв би я вiльною бачить тебе, Але не судилося теє ..»(Леся Украïнка) i спонукальний (в його значеннi поєднується семантика умовного i наказового способiв: Пiзно, па-рубче, ïдеш. Пiдвiз би мене, — обминає пiдводу з пошивкою на плечах тiтка Дарка…»(М. Стельмах)) способи.

СПОСIБ ДIСЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2653


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация