<< Главная страница

СЛОВОТВIРНИЙ ТИП orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2558


СЛОВОТВIРНИЙ ТИП протиставляється словотвiрному гнiзду: гнiздо — сукупнiсть слiв iз спiльним коренем i рiзними афiксами; словотвiрний тип — сукупнiсть слiв iз спiльним афiксом, але рiзними коренями. Поняття словотвiрного типу в 1.1. Ковалика визначається так: Узагальнене словотвiрне поняття, яке включає такi основнi елементи: єднiсть словотвiрного значення, єднiсть твiрноï основи, єднiсть афiксальних частин. Приклади: вишняк, березняк, дубняк; селянство, студентство, робiтництво; ïдальня, читальня, роздягальня. Ряд словотвiрних типiв, що характеризуються одним i тим же видом форманта (префiкс, суфiкс, постфiкс тощо), обєднуються в один спосiб творення.

СЛОВОТВIРНИЙ ТИП orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2558


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация