<< Главная страница

СЛОВОТВIРНИЙ АНАЛIЗ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2552


СЛОВОТВIРНИЙ АНАЛIЗ СЛОВА вiдповiдає на питання: вiд якоï твiрноï основи, за допомогою яких засобiв, у якiй послiдовностi (в якому порядку) приєдналися цi засоби, яким прийомом (способом). У складi украïнськоï лексики є багато спiв, схожих морфологiчним складом, але вiдмiнних словотвiрною структурою (пор.: пропуск i проблиск мають однакову будову — префiкс + корiнь; способи творення у них рiзнi (пропускати-пропуск) безафiксний i префiксальний (блиск -проблиск). Навпаки, рiзнi морфемним складом слова можуть бути схожi словотвiрною структурою (хiд, прохiд-безафiксний спосiб творення). Схема словотвiрного аналiзу: слово для аналiзу, твiрна база, сло-вотворчi засоби, спосiб творення, його рiзновид (майструвати- вiд майстер, суф. -ува-; морфологiчний спосiб, суфiксальний рiзновид).

СЛОВОТВIРНИЙ АНАЛIЗ СЛОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2552


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация