<< Главная страница

СЛОВОТВIРНЕ ЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2550


СЛОВОТВIРНЕ ЗНАЧЕННЯ — це семантичне спiввiдношення мiж похiдним i його твiрним, яке проявляється у виглядi рiзницi мiж ïх лексичними значеннями: комбайн — комбайнер (- той, iдо працює на комбайнi, обслуговує комбайн),вимикати-вимикач (= те, чим вимикають). Словотвiрне значення виражається формантом, який входить до складу похiдного слова. Лексичне значення слова виражається його основою. Лексичне значення iндивiдуальне. Граматичне значення властиве цiлому класу слiв. Словотвiрне значення належить усiм словам, що мають однаковий словотворчий засiб:
Полтавщина, Донеччина, Вiнничина; лисячий, котячий, телячий.

СЛОВОТВIРНЕ ЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2550


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация