<< Главная страница

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2843


СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ. Традицiйно пiд складним реченням розумiють структури, що складаються з двох i бiльше предикативних частин, що поєднуються мiж собою за допомогою сполучникiв, сполучних спiв чи iнтонацiï. Частини складного речення тiльки умовно можна назвати простими реченнями. Маючи подiбну до простих речень синтаксичну будову, вони позбавленi iнтонацiйно-смисловоï самостiйностi речення. Функцiонувати як окреме повiдомлення можуть не частини складного речення, а все складне речення. Саме у функцiональному призначеннi бути окремим висловленням полягає спiльнiсть простого речення, що не є частиною складного речення, i складного речення: До сина мати припадає, I сльози курячi бiжать (О. Олесь).

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2843


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация