<< Главная страница

Склад orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2414


СКЛАД. Складом називається мiнiмальний вiдрiзок мовлення, що являє собою один звук або таке поєднання звукiв, яке вимовляється одним поштовхом видихуваного повiтря. Органiзують склад голоснi звуки -ïх називають складотворчими. В украïнськiй мовi складiв без голосних звукiв немає. У словi стiльки складiв, скiльки в ньому голосних звукiв. Пор.: кар-та, бе-рег, стiл, у-чи-тель. Залежно вiд кiлькостi складiв слова бувають односкладовi {снiг, рiк, дощ), двоскладовi (у-рок, стi-лець, кни-га), трискладовi (дже- ре-ло, дерево, ви-кла-дач) i багатоскладовi (гур-то-жи- ток, пе- ре-бiль-шу-ва-ти). Склад, що закiнчується на голосний звук (або складається лише з одного голосного), називається вiдкритим (го-во-ри-ти, ï-ха-ти). Склад, що закiнчується на приголосний, називається закритим {день, чор-ний, сiль-ський).

Склад orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2414


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация