<< Главная страница

СИНТАКСИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2924


СИНТАКСИЧНI НОРМИ регулюють вибiр варiантiв побудови про-стих i складних речень. В галузi синтаксису (особливо синтаксису словосполучень) досить широко представлена варiантнiсть способiв вираження, йде жорстока» боротьба мiж традицiйними синтаксичними нормами i новими, що зароджуються у живому усному мовленнi, моделями сполучень слiв, пор. одержати лист-листа. Так, у розмовнiй мовi можна почути таке: зустрiнемось через пару днiв; маю сказати тобi пару спiв»; почекай пару хвилин. При словi пара можуть вживатись iменники, що позначають два однаковi предмети, якi разом становлять одне цiле: пара черевикiв, пара бiлизни: iменники, що вживаються лише у множинi, складаються з двох одна- кових частин: пара ножиць, пара штанiв: iменники, що називають двох людей, чимось мiж собою звязаних: пара боксерiв, молода пара: а також iменники — назви предметiв роздрiбноï торгiвлi: пара ОГIРКIВ. пара батонiв. Усi iншi iменники з словом пара не належать до лiтературноï мови.
Неправильний порядок слiв iнколи може привести до двознач-ного тлумачення речення, напр.: «Iхтiандр врятував дiвчину вiд акули, з якою потiм познайомився.

СИНТАКСИЧНI НОРМИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2924


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация