<< Главная страница

СинонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2390


СИНОНIМИ (вiд гр. эупопутов — однойменний) — слова, якi називають одне й те ж явище дiйсностi, але вiдрiзняються звучанням: горизонт, обрiй, небосхил, небозвiд, крайнебо; проживати, мешкати; голубий, блакитний, лазуровий. Хоча синонiми i називають одне поняття, все ж вони вiдрiзняються один вiд одного певними ознаками. Так, синонiми можуть вiдрiзнятися додатковими вiдтiнками у значеннi, яке є для них спiльним. Такi синонiми називають понятiйними. Напр., слова смiливий i хоробрий обєднанi спiльним значенням «той, що не має страху, але смiливий — не тiльки той, що не знає страху, але й рiшучий у подоланнi перешкод. Синонiми можуть вiдрiзнятися один вiд одного емоцiйно-експресивним (стилiстичним) забарвленням. ïх називають стилiстичними. Напр., обличчя, лице, вид, пика; хвалько, хвастун, задавака; летiти, линути; захисник, оборонець, поборник. Такi синонiми, як правило, вживаються в рiзних стилях. Напр., захисникi оборонець використовуються в усiх стилях, тобто є загальновживаними, а поборник використовується тiльки в урочистому мовленнi — ораторському I поетичному стилях. Крiм того, є синонiми понятiйно-стилiстичнi, якi вiдрiзняються i вiдтiнками у значеннi, i стилiстичним забарвлен 14
ням, напр.: поганий, бридкий; лихо, нещастя, горе; бентежити, приголомшувати. Синонiми об'єднуються в синонiмiчнi ряди. У синонiмiчному рядi видiляється одне слово, яке найбiльш чiтко виражає значення всiх синонiмiв i виступає як стилiстично нейтральне. Це слово називають домiнантою синонiмiчного ряду (стрижневим словом). Напр.: дорога (домiнанта), путь, шлях, думати (домiнанта), гадати, мiркувати; старанно (домiнанта), дбайливо, пильно, ретельно. Украïнська мова дуже багата на синонiми. Багатство синонiмiв дає можливiсть кожному, хто користується украïнською мовою, вiдшукати у мовi точне, доречне, образне слово для правильного, яскравого i виразного оформлення думки, для вiдтiнення найтонших нюансiв при характеристицi образiв, предметiв, явищ. Багатство синонiмiв дозволяє уникнути повторення одного й того ж слова в контекстi. Синонiми фiксуються у словниках. Напр.: Короткий словник синонiмiв украïнськоï мови» П.М. Деркача (Львiв — Кракiв — Париж, 1993), «Практичний словник синонiмiв украïнськоï мови С. Караванського (К, 1995).

СинонIми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2390


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация