<< Главная страница

РОЗДIЛОВI ЗНАКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2839


РОЗДIЛОВI ЗНАКИ. Це знаки, що використовуються для вiдобра- ження синтаксичноï структури украïнськоï мови на письмi. Роздiловi знаки вживаються для позначення такого розчленування писемноï мови, яке не може бути передане нi морфологiчними засобами, нi порядком розташування слiв у реченнi. В украïнськiй пунктуацiï вживаються такi роздiловi знаки: крапка ., знак питання ?, знак оклику I, три крапки…, кома,, крапка з комою ;, двокрапка :, тире -, дужки (),[ ], лапки , Роздiловi знаки або вiддiляють частини тексту один вiд одного, або видiляють якiсь вiдрiзки всерединi частин. За цими функцiями вони подiляються на вiддiляючi i видiляючi. Вiддiляючi роздiловi зна
ки служать для вiддiлення частин у складному реченнi та однорiдних членiв речення (., ?,! ;). Цi знаки одиничнi. Видiляючi роздiловi знаки служать для видiлення вiдокремлених членiв речення, вставних i вставлених компонентiв, звертань, прямоï мови ((), , -). Кома вживається для передачi паузи рiзного ступеня довжини, ставиться при перелiку синтаксично рiвноправних частин тексту: членiв речення, частин речення, окремих речень: Я зросла в краях гучних, лiсистих, i не дивно, що в моïх пiснях часто чути шелестiння листя, щебет птиць в густих чагарниках…» (В. Ткаченко). Двокрапка — це роздiловий знак, який попереджає про наступне розвязання чогось: А час iшов: то скапував з рибальського весла, то поскрипував у крилах вiтряка, то вiдлiтав у далечiнь пташиним граєм» (М. Стельмах). Тире-знак дуже вагомий за значенням. Вiн насамперед означає рiзнi пропуски, передає значення умови, часу, порiвняння, наслiдку, рiзку змiну подiй, динамiку мовлення, рiзкiсть тощо: Зустрiнеш друзiв — щиро говори, зустрiнеш матiр — припади к порогу»(А. Малишко). Знак питання i знак оклику фiксують кiнець речення, а також передають питальну й окличну iнтонацiю його: Киïв! Невже вiн так близько?» Дужки вживаються для видiлення рiзних вставок, якi вносять якесь доповнення, авторськi пояснення у змiст речення, вказують на джерело висловлювання: Не спалося, — а нiч як море (хоч дiялось не восени) (Т. Шевченко). Лапки. Ними видiляються цитати, чуже мовлення чи окремi чужi слова, що вводяться у речення: Шевченко писав якось, що Брюллов жодноï лiнiï не дозволив провести собi без моделi» (Г. Тютюнник).

РОЗДIЛОВI ЗНАКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2839


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация