<< Главная страница

РоздIл 4. СЛОВОТВIР I МОРФЕМIКА. АДВЕРБIАЛIЗАЦIЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2488


АДВЕРБIАЛIЗАЦIЯ — перехiд рiзних частин мови у прислiвники. Шляхом переходу рiзних частин мови у прислiвники формувалася бiльшiсть прислiвникiв украïнськоï мови. Процес адвербiалiзацiï полягає у змiнi лексичного i граматичного значення слова без змiни його зовнiшньоï форми. Приклади: зозла, вниз, усередину, вгору, навiк, бiгом, вiками, хором, надвоє, добре. Одиничнi постпозитивнi дiєприслiвники, утворенi вiд дiєслiв iз значенням стану, в певних умовах можуть адвербiалiзуватися: Остап стояв вагаючись. Народ стогнав у неволi, але стогнав потай, не протестуючи* (М. Коцюбинський).

РоздIл 4. СЛОВОТВIР I МОРФЕМIКА. АДВЕРБIАЛIЗАЦIЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2488


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация