<< Главная страница

РоздIл 2. ФОНЕТИКА I ОРФОГРАФIЯ. АЗБУКА (АЛФАВIТ, АБЕТКА). orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2398


АЗБУКА (АЛФАВIТ, АБЕТКА). В основi украïнського письма лежить азбука, або алфавiт, абетка, тобто розташованi в певному порядку графiчнi знаки — лiтери, якими користуються на письмi. Назви «азбука», алфавiт», «абетка складенi з назв перших двох лiтер: азбука — з давньоруських аз i буки», алфавiт — з грецьких лiтер альфа i бета» (у новогрецькiй вимовi — вiта), а абетка — з украïнських а» i бе».
Сучасний украïнський алфавiт-це видозмiнена давня словянська азбука, яка називалася кирилицею. Таку назву вона дiстала за iмям одного з грецьких мiсiонерiв, братiв Кирила та Мефодiя, якi склали азбуку для слов'ян i переклали грецькi богослужбовi книги на словянську мову.
Сучасна украïнська азбука складається з 33 лiтер, кожна з яких має друкований i рукописний варiант. Кожний варiант з орфографiчного погляду має два рiзновиди лiтер — великi (прописнi) i малi (рядковi).
Алфавiт потрiбно знати з абсолютною точнiстю, оскiльки всi словники укладаються за алфавiтним принципом, за алфавiтом будуються картотеки, списки прiзвищ.

РоздIл 2. ФОНЕТИКА I ОРФОГРАФIЯ. АЗБУКА (АЛФАВIТ, АБЕТКА). orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2398


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация