<< Главная страница

РоздIл 1 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГIЯ. АКТИВНА ЛЕКСИКА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2351


АКТИВНА ЛЕКСИКА — частина словникового складу, що повсякденно використовується в мовленнi людей. Це передусiм загальновживанi слова, що позначають важливi поняття: земля, життя, мати, книга, рiдний, думати, навеснi, я, сто i iн. До активноï лексики належать також слова, обмеженi у своєму вжитку певною сферою спiлкування. Це термiни з рiзних галузей науки, мистецтва, виробництва i iн. Наприклад, термiни мовознавчоï науки займенник, метафора, наголос, присудок, графiка i iн. належать до активного словника украïнськоï мови, хоч зрозумiлi i використовуються тiльки невеликою частиною мовцiв — мовознавцями. Активний словник є основою мови, на вiдмiну вiд iнших груп лексики, вiн змiнюється повiльно.

РоздIл 1 ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГIЯ. АКТИВНА ЛЕКСИКА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2351


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация