<< Главная страница

Речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2836


РЕЧЕННЯ. Найменшою одиницею спiлкування є речення. Речення — це осмислене сполучення слiв або окреме слово, гра- матично й iнтонацiйно оформлене як вiдносно закiнчена цiлiсть, що несе певну iнформацiю: Вiтер вiє з-за Лиману, гне тополю в лол/»(Т. Шевченко). Смеркалося (Т. Шевченко). Вiд слова й словосполучення речення вiдрiзняється трьома ос- новними ознаками: комунiкативнiстю, модальнiстю й предикативнiстю. Комунiкативнiсть — це спрямованiсть висловлювання на слуха- ча, яке виражається за допомогою iнтонацiï, вставних слiв типу чуєте, знаєте, уявiть собi, пiдсилювальних часток, звертань тощо. Модальнiсть — це особисте ставлення мовця до власного вислов- лювання, яке виражається за допомогою iнтонацiï (яка може бути стверджувальною й заперечною), вставних слiв типу на жаль, ма- буть, може, здається, справдi. Предикативнiсть — синтаксична категорiя, синонiм слова при- судковiсть.

Речення orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2836


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация