<< Главная страница

Прикметник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2639


ПРИКМЕТНИК — самостiйна вiдмiнювана частина мови, яка при- єднується до iменника для вираження його якостi або якоïсь його ознаки i вiдповiдає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє?: червоний, жовтогарячий, бiле, мамин, батькова, синове. Цi ознаки або якостi прикметник може виражати безпосередньо (зелений, синiй, веселий) або опосередковано, через iншi предмети (деревяний, сталевий, пластмасовий). Кожен предмет може мати найрiзноманiтнiшi за значенням ознаки або якостi, виражати колiр предмета (жовто-синiй прапор, коричне-вий лiнолеум, фiолетовий паркан), внутрiшнi чи зовнiшнi властивостi (сумний день, великий светр, смiливий хлопець), смак (смачний борщ, гiркий перець, солоний огiрок, приналежнiсть (бабусина хустка, дiдова рушниця) та iн. Прикметники уточнюють i збагачують нашу мову.
ПРИКМЕТНИКИ СЕМАНТИЧНО i граматично пов'язанi з iменниками, ЗАЛЕЖАТЬ ВIД НИХ. Прикмегники узгоджуються з iменниками, вiд яких залежать. Тобто мають такi ж форми роду, вiдмiнка i числа. Тому мс iжiнi i оiюрити про суто граматичний (несамостiйний) характер ка- гоïорiй роду, числа й вiдмiнка прикметникiв, на вiдмiну вiд само-стiйного характеру цих категорiй в iменника. Залежно вiд значення всi прикметники подiляються на такi роз-ряди:
1) якiснi (малий, високий, старий);
2) вiдноснi (синтетичний, лакований, бавовняний)',
3) присвiйнi (Шевченкiв, Тарасова, дядчине). Кожний iз цих розрядiв
подiляється на окремi семантичнi групи i кожний з них
має своï граматичнi особливостi. Але межi мiж цими
розрядами умовнi, постiйно вiдбуваються процеси переходу при-
кметникiв з одного розряду в iнший. Семантичний звязок прикметника з
iменником визначає його синтаксичнi функцiï. Прикметник
виступає або як означення при iменниковi, утворюючи
атрибутивну конструкцiю (Високий статний хлопець стояв на
ґанку), або як присудок чи частина присудка, по-
єднуючись з iменником через дiєслово-звязку (Його слово
було смiливим i рiшучим).

Прикметник orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2639


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация