<< Главная страница

ПРЯМА МОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2834


ПРЯМА МОВА. Прямою мовою називається чуже мовлення, пе-редане дослiвно, з повним збереженням змiсту, форми та iнтонацiï.
Наприклад: Богдан розсмiявся: Що ж я вам дам, коли маю тiльки один пейзажний вiрш, та ще й про дощ(М. Стельмах). Пряма мова супроводжується, як правило, словами автора, якi вказують, кому вона належить. По вiдношенню до прямоï мови вони можуть займати рiзну позицiю: стояти перед прямою мовою, пiсля неï i в серединi ïï. Роздiловi знаки при прямiй мовi Пряма мова береться в лапки, а також видiляється двокрапкою або тире. Двокрапка ставиться пiсля слiв автора перед прямою мовою, перше слово якоï пишеться з великоï лiтери: Одна (дiвчина) сказала: ТIпяньте, гарно як! Немов облита снiгом кожна гiлка!(М. Рильський). Кома (знак питання, знак оклику, три крапки) й тире: пiсля прямоï мови перед словами автора. Наприклад: Звiдки ти знаєш?- дивуюсь я (М. Стельмах). Роздiловi знаки при прямiй мовi, якщо слова автора розривають пряму мову
1) Кома, тире з обох бокiв — якщо слова автора роздiляють пря му
мову, яка є одним реченням Наприклад: Ой на морi хвиля грала,
— сумно дiвчина спiвала, — у долинi роса
впала…» (П. Воронько).
2) Кома (знак питання, знак — якщо слова автора роздiляють пря-
оклику, три крапки), тире му мову на межi двох речень пiсля
першоï частини прямоï мови; крапка, тире пiсля слiв автора
Наприклад: «Це я бур'ян?! — засмiявся Вiктор. — I
який же саме? Лопух чи осот? (I. Цюпа).
3) Двокрапка, тире пiсля слiв — якщо у словах автора, якi стоять
автора; велика лiтера — у серединi прямоï мови, вказуєть-
друга частина прямоï мови ся, що пряма мова буде продовжуватися
‘ Наприклад: Нi, це я… — якимсь нiби не своïм
голосом озвався вiн. I вже сам не знав, як сказав: — Це я,
ненько, Василь Береговець… (I. Цюпа).
Пряма мова може бути дiалогiчною. Кожна реплiка записується з нового рядка, перед кожною з них ставиться тире i в лапки вона не береться: — Добрий вечiр. — Добрий вечiр, — оглянувся i побачив перед собою бiляве дiвча рокiв десяти з вузликом у руках (I. Цюпа). Якщо реплiки записуються пiдряд, в рядок, то беруться в лапки: Пробачте, це ви Василь Романович?»- Я. А ти ж хто будеш?- А я Таня(I. Цюпа).

ПРЯМА МОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2834


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация