<< Главная страница

ПостфIкс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2534


ПОСТФIКС (вiд лат. роБI — пiсля, Ахив — прикрiплений) — це афiкс, приєднаний до кiнця слова. Постфiкси розташовуються пiсля флексiï або iнфiнiтивного суфiкса -ти. До постфiксiв вiдносять -ся (-сь), -небудь, -но, -то, -те: дiстати — дiстатися, одягати — одягатися, хто-небудь, ходiмте, ходи-но, скажи- бо. Видiленню постфiксiв в окремий розряд морфiв сприяє чiтко виражена пофлексiйна позицiя. За походженням це колишнi частки, що зазнали процесу морфемiзацiï.

ПостфIкс orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2534


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация