<< Главная страница

СХIДНЕ НАРIЧЧЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2480


ПIВДЕННО-СХIДНЕ НАРIЧЧЯ — одне iз трьох нарiч украïнськоï мови. Пiвденно-схiднi говори поширенi на територiï пiвденних районiв Киïвськоï, Сумськоï областей, на всiй територiï Харкiвськоï, Луганськоï, Донецькоï, Полтавськоï, Днiпропетровськоï, Запорiзькоï, Херсонськоï, Черкаськоï, Кiровоградськоï, Миколаïвськоï, Одеськоï областей, у Криму, а також у сумiжних районах Курськоï, Бєлгородськоï, Воронезькоï, Ростовськоï областей Росiï й у Краснодарському краï га як переселенськi говiрки у Сибiру, в Казахстанi. Пiвденно-схiдне нарiччя складають середньонадднiпрянський, слобожанський i степовий говори. Найважливiшими ознаками пiвденно-схiдних говорiв є розрiзнення твердого i мякого [р], напр.: зорi а, рг&iсiггi (але у степових говiрках кiнцевий [р'] — пом'якшений: царi, iiiкар/): послiдовне зберiгання дзвiнкостi приголосних перед глухими у серединi слова та у кiнцi слiв, напр.: дуб, кнтка замiна фонеми [ф] на [хв] або [х]: каста, вартух рiзноманiтнi вияви чергування зубних iз ясенними, напр.: IД] — [дж], [д] — [ж], [д] — [д']: ходити — ходжу , хожу i ходу ; носити ношу i носi у, паралельнi форми iнфiнiтива на -ти i -ть: писати - 33
писать, вживання паралельних форм у лексицi: ягода — вишня, вiдро- цеберка та iн.

СХIДНЕ НАРIЧЧЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2480


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация