<< Главная страница

ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПОРIВНЯЛЬНЕ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2806


ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПОРIВНЯЛЬНЕ — це таке речення, пiдряд-на частина якого пояснює шляхом порiвняння, що ґрунтується на будь- яких асоцiацiях, змiст усього головного речення. Цi пiдряднi речення не слiд сiiлутувати з порiвняльним зворотом, який не становить со
бою предикативноï одиницi. Пiдряднi порiвняльнi найчастiше при- єднуються до головноï частини за допомогою сполучникiв як, нiби, наче тощо. Нема сильнiш од землетрусу, як потрясать серця людей» (П. Тичина).

ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПОРIВНЯЛЬНЕ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2806


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация