<< Главная страница

ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПIДМЕТОВЕ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2804


ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПIДМЕТОВЕ виступає пiдметом до головного речення. Воно або конкретизує змiст пiдмета головноï частини, вираженоï займенниками той, та, те, тi, все, всякий, кожний, зрiдка вiн, вона, воно, вони i под., пор.: *Лиш хто народу рiдного не любить, той пiде по свiту тихим жебраком» (Д. Павличко); або компенсує вiдсутнiсть у головнiй частинi пiдмета:
1) при виразно особовому дiєсловi-лредикатi в головнiй частинi.
Наприклад: Хто меч пiдiйме, вiд меча загине»(Леся
Украïнка);
2) компенсує вiдсутнiсть пiдмета при iменному складеному при-
судку головноï частини. Наприклад: Не поет (той не поет),
(хто?) у кого думки не лiтають вiльно в свiтi… (Леся
Украïнка);
3) поєднуються з дiєсловом-лрисудком головноï частини
у мор-фологiчнiй формi середнього роду минулого часу: Йому
ЗРОЗУМIЛО, (що?) зазнають змiн i зорi, i сонце, так само як i
люди» (О. Гончар);
4) сполучаються з присудком головноï частини, вираженим
дiєсловом з постфiксом ся (сь). Наприклад: Клянемося, що народ
розкуєм» (О. Олесь); Ctyr&f^v / ( 5) сполучаються з
предикатом, вираженим словом категорiï стану: Поведено, (що?)
що наукова робота пiдносить на вищий рiвень викладацьку роботу
(Лiтературна Украïна). У шкiльнiй практицi пiдряднi речення
пiдметовi розглядаються у межах з'ясувальних (див ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
ЗЯСУВАЛЬНЕ).

ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ ПIДМЕТОВЕ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2804


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация