ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МIРИ АБО СТУПЕНЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2793


ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МIРИ АБО СТУПЕНЯ. До цього рiзновиду вiдносять таке складне речення, пiдрядна частина якого вказує на мiру чи ступiнь вияву дiï головного речення або ступiнь вияву ознаки, якостi, вираженоï прикметником, прислiвником або iменником у головному реченнi, тобто дає кiлькiсну характеристику i вiдповiдає на питання: наскiльки? якою мiрою? до якоï мiри?, пор.: Часом вода розливалася так пишно, (до якоï мiри?) що у водi потопали не тiльки лiси й сiнокоси{О. Довженко).

ПIДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ МIРИ АБО СТУПЕНЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2793