<< Главная страница

НеперехIднIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2633


ПЕРЕХIДНIСТЬ-НЕПЕРЕХIДНIСТЬ. За значенням та валентнiсними ознаками дiєслова подiляютьтсяна перехiднi i неперехiднi. Перехiднi дiєслова позначають дiю, що безпосередньо спрямована на предмет (прямий обєкт), виражений iменником (або його еквiвалентом) у формi:
1) знахiдного вiдмiнка без прийменника: готувати обiд, зустрiчати
друзiв',
2) родового вiдмiнка при дiєсловi з заперечною часткою не: не
здолали перешкоди, не прочитав статтi;
3) родового вiдмiнка при дiєсловi, що позначає дiю, яка перехо-
дить не на весь предмет, а лише на його частину: купив меду, принiс
води. Неперехiднi дiєслова означають дiю, яка на iнший предмет
не переходить: Пишається калинонька, явiр молодiє, а
кругом ïх верболози й лози зеленiють» (Т. Шевченко).
Незворотнi дiєслова можуть бути як перехiдними, так i непере-
хiдними. Значення перехiдностi таких дiєслiв
визначається синтак-сично. Усi зворотнi дiєслова є
неперехiдними, формальний показ-ник — постфiкс -ся. Перехiднi
дiєслова можуть набувати значення неперехiдностi: Учнi нашого
класу добре читають.

НеперехIднIсть orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2633


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация