<< Главная страница

ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2778


ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ. Означено-особовими називаються односкладнi речення, у яких головний член означає дiю, яка стосується певноï особи (або осiб). Головний член цього речення виражений дiєсловом з вказiвкою особовим закiнченням на означену (конкретну) особу, якою може бути мовець або його спiвбесiдник, виражається дiєсловами у формi 1-ï або 2-ï особи однини чи множини теперiшнього часу або наказового способу. Наприклад: Польовою стежкою з дальнiх дорiг Йду в село i радiю сподiванiй стрiчi (В. Марочкiн) (1 ос. одн. — дiєслова йду, радiю», дiйсний спосiб); Розпалiмо знов багаття з iскр надiГ (М. Рильський) (дiєслово розпалiмо» -1 ос. мн. — наказовий спосiб). В означено-особових односкладних реченнях на перший план висувається не особа, а дiя або стан. Такi речення вважаємо повними.

ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2778


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация