<< Главная страница

ОртологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2922


ОРТОЛОГIЯ — наукова дисциплiна, що займається вивченням ка- тегорiï варiантностi, аналiзом спiвiснування паралельних способiв вираження. Вiдмiннiсть ортологiï вiд фонетики, граматики, лексикологiï, фразеологiï полягає насамперед в тому, що основною категорiєю ортологiï є категорiя варiантностi. Предметом ортологiï як науковоï дисциплiни є Така варiантна спiввiднесенiсть, члени якоï становлять собою реальнi, безсумнiвно iснуючi у тканинi мови факти. Рiзнi помилки, недотримання правил i законiв загальнонародноï мови, при ортологiчному дослiдженнi до уваги не беруться.

ОртологIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2922


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация