<< Главная страница

ОрфографIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2404


ОРФОГРАФIЯ (вiд гр. orphos — правильний, i grapho — пишу) — система загальноприйнятих правил, що визначають способи передачi мови у писемнiй формi. Як синонiм орфографiï вживається термiн правопис. який має ширше значення, оскiльки включає в себе й пунктуацiю. Орфографiя тiсно повязана з графiкою, але не тотожна ïй. Графiка — це засiб орфографiï, а орфографiя — це правила вживання графiчних знакiв. Орфографiя украïнськоï мови встановлює правила написання окремих слiв i ïх значущих частин, правила написання слiв разом, окремо i через дефiс, вживання великоï букви та правила переносу слiв з рядка в рядок. Правила орфографiï загальнообовязковi, адже однаковiсть правопису сприяє полегшенню мовного спiлкування. Правила украïнського правопису кодифiкованi й виданi пiд назвою Украïнський правопис у 1993 р. Вони є нормою писемного мовлення.

ОрфографIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2404


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация