<< Главная страница

ОрфоепIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2406


ОРФОЕПIЯ (вiд гр. огрИов — правильний, еров — мовлення, слово) — 1) це система загальноприйнятих правил лiтературноï вимо- пи, 2) роздiл мовознавства, в якому вивчається нормативна лiтературна вимова. Лiтературна вимова — це унормована вимова без дiалектних, просторiчних або iндивiдуальних рис. В основi орфоепiï лежить фонетична система мови. Орфоепiчними нормами регулюється вимова окремих звукiв та звукосполучень, окремих слiв та граматичних форм, запозичених слiв, норми наголошування та iнтонацiï. Дотримання норм лiтературноï вимови має велике суспiльне значення, оскiльки полегшує процес спiлкування. Це — один iз показникiв загальноï культури особистостi. В опануваннi норм вимови широкими масами населення найбiльша роль належить школi, а також радiо, телебаченню, кiно, театру.

ОрфоепIя orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2406


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация