<< Главная страница

ОДНОРIДНI ПРИСУДКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2770


ОДНОРIДНI ПРИСУДКИ. Два i бiльше присудкiв у реченнi є одно- рiдними, якщо вони вiдносяться до одного й того ж члена речення — пiдмета, мiж собою поєднуються сурядним звязком однорiдностi. Однорiднi присудки утворюють:
1) синтаксичнi ряди дiєслiв, ситуативно обєднанi: На базарi
продавали, кричали, запрошували, пекли, варили…» (iз
журн.) (присудки залежать вiд ситуацiï);
2) синтаксичнi ряди дiєслiв, що виражають послiдовнiсть подiй,
станiв: Вiн пiдiйшов до столу, взяв книгу i почав читати»
(газ.) (присудки залежать один вiд одного в часовому планi);
3) синтаксичнi ряди дiєслiв зi значенням градацiï: Вiн
нiчого про це не знав i не вiдав, не бачив, не чув i не здогадувався
(журн.ï (присудки пов'язанi вiдношенням градацiï).

ОДНОРIДНI ПРИСУДКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2770


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация