<< Главная страница

ОДНОРIДНI ОЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2766


ОДНОРIДНI ОЗНАЧЕННЯ. Однорiдними називаються такi означення, якi, виражаючи спорiдненi ознаки, стосуються одного слова i характеризують його з одного боку: кольору, розмiру, зовнiшнього вигляду, внутрiшнiх якостей тощо. Наприклад: Неначе вiтром принесений, впав на ïï плече бiлий, довгий, прозорий серпанок. обсипаний рожами, й оповив ïï…»(I. Нечуй-Левицький). Однорiдними є означення, що виражаються так званими кон-текстуальними синонiмами: Важкi, чорнi хмари нависли над селом». В основi цих синонiмiв лежать звязанi мовцем поняття: усi важкi хмари — чорнi, всi чорнi хмари — важкi».

ОДНОРIДНI ОЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2766


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация