<< Главная страница

НЕУЗГОДЖЕНI ОЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2751


НЕУЗГОДЖЕНI ОЗНАЧЕННЯ. Це такi означення, якi поєднуються з означуваним словом звязком керування або прилягання. Неузгодженi означення виражаються:
1) iменниками у родовому вiдмiнку без прийменника: Новiквiтки на
килимах рука дiвчини вишиває(М. Рильський);
2) iменниками у родовому вiдмiнку з прийменником: Моя бабуся живе у
невеличкому будиночку бiля оiчки:
3) iменниками у знахiдному вiдмiнку з прийменником: Серед майдану
стояла прездорова сахарня на чотири повер- ху(I. Нечуй-Левицький);
4) iменниками в орудному вiдмiнку з прийменником, що характе-
ризує ознаку предмета за наявнiстю в ньому чогось: Вгорi
горiла лампа пiд жовтогарячим абажуром»(В. Собко);
5) присвiйними займенниками його. ïх: ï[серце тривожно
забилося: невже щось трапилося з сином» (О. Довженко);
6) неозначеною формою дiєслова: *Рiдко в кого зявлялось бажання
виходити опiвднi без дiла з затiнку на сонце(Ю. Збанацький);
7) прислiвниками: Дорога лiворуч була небезпечною;
8) дiєприслiвниками: Змагання з стрiльби лежачи завжди збирало
багатьох прихильникiв.

НЕУЗГОДЖЕНI ОЗНАЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2751


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация