<< Главная страница

НЕПРЯМА МОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2749


НЕПРЯМА МОВА. Непряма мова — чуже мовлення, передане не дослiвно, без збереження форми та iнтонацiï, а тiльки iз збережен-ням змiсту. Наприклад:
А що, коли я справдi лiсова Дiвчина грайливо запитала, Мавка ?» — запитала дiвчина i а що, коли вона й справдi грайливо» (I. Цюпа). лiсова Мавка. Непряма мова є видом непрямого цитування, чиєюсь мовою, переданою вiд iменi автора у формi складнопiдрядного речення (як правило, це пiдряднi iз зясувальним значенням). Якщо дiєслово у прямiй мовi є у наказовому способi, то пiд час ïï передачi непрямою мовою передаватиметься пiдрядним умовним: Робiть все акуратно, не по- Мама сказала, щоб ми (вони) спiшаючи! — суворо сказала i все робили акуратно, не по- мама. спiшаючи.

НЕПРЯМА МОВА orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2749


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация