<< Главная страница

НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2745


НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ. В украïнськiй мовi речення подiляються за особливостями мовленнєвоï реалiзацiï / нереалiзацiï обовязкових головних i другорядних членiв речення на повнi (див. ПОВНЕ РЕ-ЧЕННЯ) i неповнi.
Неповне речення — це синтаксичне утворення, в якому одна з ланок його будови не вимовляється i в той же час фiксується свiдо- мiстю: Невже ви пiдете на хутiр7- Комусь треба йти»(О. Слiсаренко). Пропущена обставина мiсця. Неповними можуть бути i односкладнi, i двоскладнi речення. За умовами пропуску головних членiв речення неповнi речення подiляються на кiлька видiв: контекстуальнi, ситуативнi, елiптичнi.
1. Контекстуальнi неповнi речення — це такi неповнi речення, в
яких пропущенi член або члени повiдомляються в текстi iншим
реченням, найчастiше попереднiм: Тонта з Залiзняком трубки закурили.
Страшно, страшно закурили (Т. Шевченко);
2. Ситуативнi неповнi речення — це речення, в яких головний чи
другорядний член пропускається тому, що в ситуацiï
мовлення вiн мається на увазi i немає потреби його
називати: Чи чуєш ти, Катерино? Бiжи зустрiчати! Уже прийшов,
Бiжи швидше, швидше веди в хат/ (Т. Шевченко) — 2 речення:
пропущено пiдмет ти», у 3-у — пiдмет Марко, у 4-у —
додаток Марка;
3. Елiптичними є такi неповнi речення, у яких уявлення про
пропущений член речення безпосередньо встановлюється iз
власного змiсту та побудови: Попрощався — й надвiр» (I.
Гнатюк) — пропущено кинувся, побiг, вилетiв» i т. д. З
приïздом! = (Вiтаю вас з приïздом»).

НЕПОВНЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2745


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация