<< Главная страница

ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2743


НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ. Це такi односкладнi речен-ня, в яких дiйова особа мислиться неозначено, а головний член виражений дiєсловом 3-ï особи множини теперiшнього або майбутнього часу або формою множини минулого (давноминулого) часу дiйсного способу. Наприклад: Повiльно йшли мовчазнi до перону (В. Симоненко). Неозначено-особовi речення можуть виражати:
1) дiю особи, що не вiдома мовцевi i не суттєва на цей момент для
мовця: За лiто школу вiдремонтували, завезли новi парти;
2) дiю особи, ял<а вiдома мовцевi, але вiн не називає
ïï в силу певних причин: Кажуть про вимогливiсть,
повiдомляють про знову новi закони, а все залишається на отих
самих мiсцях;
3) дiю особи, яка не може бути точно названа мовцем: Дивись, а то там
на ярмарку все вкрадуть» (О. Ковiнька);
4) дiю, витворювану самим мовцем, але при цьому мовець не вважає
необхiдним наголошувати на джерелi такоï дiï: Знай, що
тебе люблять i чекають:
5) дiю, що витворюється конкретною особою, яка не
називається з метою ïï неозначеностi: Менi
наказували, забороняли, ставили проблеми, але нiхто не запропонував
навiть присiсти (Г. Тютюнник).

ОСОБОВЕ РЕЧЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2743


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация