<< Главная страница

НеологIзми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2377


НЕОЛОГIЗМИ (вiд гр. neos — новий, logos — слово) — новi слова, що недавно увiйшли в мову. Особливiстю цих слiв е виразний вiдтiнок новизни, свiжостi, який вiдчувається носiями мови. Неологiзми зявляються у мовi для того, щоб назвати новi предмети i явища (бiонiка, iнформатика, вiдеокасета, менеджер, панадол) або ж замiнити вже iснуючу назву предмета, явиида iншою, точнiшою, зручнiшою для спiлкування назвою (напр., свого часу з'явилося слово льотчик замiсть лiтун, загс поряд iз словосполученням запис актiв громадянського стану). Перебування слова в неологiзмах звичайно буває недовгим. Якщо нове слово утворено вдало, а явище, назване цим словом, мiцно увiйшло в життя, то неологiзм уже не сприймається як нове слово, стає звичайним словом (телевiзор, магнiтофон, агiтпункт, нафтопровiд). Новизну, свiжiсть, незвичайнiсть довго зберiгають авторськi (iнди-вiдуально- авторськi) неологiзми, якi створюються письменниками: зраднi (слова), громовиця, сперечниця (Леся Украïнка); житечнiсть, лiрити, веснiти, прозорити, трояндно-шовково (П. Тичина); пiдне- беснiсть, зашовковитися (М. Стельмах). Як правило, такi неологiзми не виходять за межi авторського мовлення, не стають загальновживаними словами.

НеологIзми orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2377


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация