<< Главная страница

НЕОДНОРIДНI ДОДАТКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2731


НЕОДНОРIДНI ДОДАТКИ. Неоднорiдними називаються додатки, мiж якими вiдсутнiй сурядний звязок однорiдностi i якi належать до рiзних формально- змiстових груп або до рiзних присудкiв. У цих ре-ченнях є зв'язок уточнення, пояснення, узагальнення. Наприклад: А той, щедрий та розкошний, Все храми мурує; Та отечество так любить, Так за ним бiдкує, Так iз його, сердешного, Кров, як воду, точить!.. (Т. Шевченко) (у реченнi вiдсутнi однорiднi додатки: храм, отечество, за ним — належать до рiзних присудкiв; а iз його та кров — до рiзних формально-змiстових груп: непрямий i прямий додатки); Тиша була наповнена всякими звуками: i дзвiнкою пiснею жайворонка, i дзижчанням польових мух, i тихим мелодiйним шелестом стиглого жита (М. Коцюбинський) (у реченнi додаток звуками є неоднорiдним до ряду додаткiв пiснею, дзижчанням, шелестом', це узагальнення).

НЕОДНОРIДНI ДОДАТКИ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2731


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация