<< Главная страница

СИНТАКСИЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2519


МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ — це процес трансформацiï слiв одних частин мови в iншi без змiни ïх зовнiшньоï форми, але зi змiною ïх значення та граматичних особливостей. Основнi види перехiдностi: субстантивацiя, ад'єктивацiя, прономi- налiзацiя, адвербiалiзацiя. Субстантивацiя — перехiд рiзних частин мови в iменники: Не питай стадого, а бувалого: велике гарне пять. Субстантивованi слова вiдповiдають на питання хто? що? Набувають самостiйного характеру граматичних значень роду, числа, вiдмiнка, виконують синтаксичну функцiю пiдмета чи додатка. Адєктивацiя — перехiд рiзних частин мови в прикметники: перший, другий, третiй (сорт), розквiтлий вигляд, процвiтаюче господарство, летючий газ. Адєктивованi слова становлять собою синонiми до прикметникiв. Прикметники дiєприкметникового походження вiдрiзняються будовою: несказанний, невблаганний, летючий, колючий.

СИНТАКСИЧНИЙ СПОСIБ ТВОРЕННЯ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=2519


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация